A oldalról Clonable

Clonable - a klónozó és lokalizációs eszköz weboldal és webáruházak számára.

E-mail
info[@]clonable.net
Telefonszám
+31 492 77 52 69
Cím:

Business Center Gemert
Scheiweg 26
5421 XL Gemert

Általános Szerződési Feltételek

AClonable ("Clonable" és/vagy "mi") az alábbi feltételek szerint nyújt Önnek egy platformot, amely szigorúan az alábbi feltételekre vonatkozik, amelyek nem képezik vita tárgyát, és amelyek az Ön értesítésével a Clonable teljes belátása szerint módosíthatók, az alábbi feltételek rendelkezéseire is figyelemmel.

Azzal, hogy elfogadja és elfogadja a jelen platformmegállapodás (a "Megállapodás") feltételeit azáltal, hogy: (a) kiválasztja a "Elfogadom" opciót, (b) befejezi a regisztrációs folyamatot (c) bármilyen módon használja a platformot, például tartalmak letöltésével vagy feltöltésével, vagy a Clonable és/vagy harmadik felek által a platformon keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevételével, Ön a Clonable ügyfelévé válik, és elfogadja az alábbi feltételeket, valamint jogi és kötelező érvényű megállapodást köt a Clonable.

Ebben a megállapodásban az Önre és/vagy az Önre és/vagy a felhasználóra és/vagy az ügyfélre történő minden hivatkozás a Clonable címen a jelen megállapodást megkötő félre vonatkozik.

Áttekintés
A Clonable bizonyos szolgáltatásokat nyújt a weboldalunkon, a www.Clonable.net (és más, esetleg lefordított domain nevek, mint például www.Clonable.hu stb. ("Platform") . A Platform egy többcélú fordítási szolgáltatást nyújt, amely lehetővé teszi, hogy helyi webhelyét többnyelvű és/vagy több országra kiterjedő weboldallá alakítsa át (a "Clonable szolgáltatás"). A megállapodás a Clonable szolgáltatásra vonatkozik. A platformon keresztül elérhetővé tett minden olyan tartalom és szolgáltatás, amely a lenti "Utolsó felülvizsgálat" időpontjában még nem volt elérhető, automatikusan a Clonable szolgáltatás részének minősül, amikor először elérhetővé válik a platformon keresztül.

A feltételek elfogadása / Felvétel
Nem használhatja a platformot, ha nem ért egyet a megállapodás feltételeivel.

Továbbá nem használhatja a platformot, ha (i) a helyi törvények és jogszabályok tiltják a platform használatát; vagy (ii) Ön nem teljes mértékben képes és felhatalmazott arra, hogy kötelező érvényű szerződést kössön a Clonable címen.

A Platform használatával Ön kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges joggal, hatáskörrel és kapacitással, és hogy betartja annak valamennyi feltételét.

Adatvédelmi irányelvek
A Clonableinformációvédelme és adatgyűjtése a Clonable adatvédelmi szabályzatában tükröződik(az adatvédelmi szabályzatért kattintson ide). Ön beleegyezik, hogy a Clonable az Ön adatait az adatvédelmi irányelveknek megfelelően használja fel.

Regisztráció
A Clonable szolgáltatás és a platform használatának feltétele, hogy Ön a jogi tulajdonosa annak a weboldalnak, amellyel kapcsolatban a platformot, a Clonable szolgáltatást használja. Szintén feltétel, hogy Ön az ezzel kapcsolatos szellemi tulajdonjogok tulajdonosa (vagy a weboldal tulajdonosának törvényes képviselője).

A Clonable szolgáltatás és platform használatához regisztrálnia kell a Clonable oldalon. A Clonable oldalon történő regisztrációhoz meg kell adnia egy érvényes e-mail címet (amelyet a fiók egyedi azonosítójaként használunk), a nevét és egy jelszót.

Ön felelős jelszava és fiókja titkosságának megőrzéséért, és beleegyezik, hogy e-mail címét vagy jelszavát nem adja át, nem adja kölcsön vagy más módon nem adja át harmadik félnek a Clonable szolgáltatás és platform használatára vagy elérésére.

Ön kizárólagosan felelős minden olyan tevékenységért, amely a fiókja alatt történik. Jelszavát vagy egyéb fiókadatait bármikor megváltoztathatja a Profiloldalán elérhető utasításokat követve.

Ön vállalja, hogy azonnal értesít minket fiókja jogosulatlan használatáról vagy a fiókjával vagy a Clonable szolgáltatással kapcsolatos bármilyen más biztonsági szabálysértésről, valamint arról, hogy minden munkamenet végén "kijelentkezik" / bezárja fiókját (ha van ilyen).

A Clonable szolgáltatás és platform használata során Ön elfogadja, hogy: (i) a platform kérésére bizonyos aktuális, teljes és pontos információkat adjon meg Önről, és (ii) az ilyen információkat a szükséges mértékben tartsa fenn és frissítse, hogy azok aktuálisak, teljesek és pontosak maradjanak. Ha az Ön által az első regisztráció során megadott bármely információ helytelen, a Clonable fenntartja a jogot, hogy azonnal megszüntesse az Ön fiókját és a Clonable szolgáltatás és platform használatához való jogát.

Nem vagyunk felelősek semmilyen veszteségért vagy kárért, amely abból ered, hogy Ön nem tesz eleget a fenti kötelezettségek bármelyikének.

Fizetés
A különböző díjstruktúrákat és a Clonable szolgáltatásért fizetendő díjakat a platformon ("Díjak") vagy az Ön mint ügyfél számára külön szerződésben határozzák meg. A Clonable szolgáltatásokat a Clonable az online regisztráció Clonable általi elfogadását és a Clonable szolgáltatásra vonatkozó, a platformon vagy az Önnel, mint ügyféllel kötött külön szerződésben meghatározott díjak teljes megfizetését követően végzi el.

Amennyiben Ön nem fizeti meg az esedékes díjakat, többek között visszaterhelés, csalás, visszautasított hitelkártya vagy bármely más ok miatt, a Clonable jogosult azonnal felfüggeszteni vagy megszüntetni az Ön hozzáférését a Platformhoz és a Clonable szolgáltatásokhoz, a Clonable rendelkezésére álló bármely más jog vagy jogorvoslat sérelme nélkül.

AClonable fenntartja a jogot, hogy időről időre megváltoztassa a fizetési politikáját és a Clonable szolgáltatásaiért felszámított díjakat, az ilyen változtatások azonnal hatályba lépnek. Minden díj és egyéb költség a platformon feltüntetett pénznemben fizetendő. Ha nincs pénznem feltüntetve, minden Díj euróban van megadva, és nem tartalmazza az adott joghatóságban alkalmazandó adókat (beleértve, de nem kizárólagosan az ÁFA-t, ha alkalmazható).

Ön beleegyezik, hogy a Clonable a Clonable oldalról vásárolt valamennyi Clonable szolgáltatás díját megfizeti. Ön elfogadja továbbá, hogy Ön felelős a szerződéskötés helye szerinti joghatóságban esedékes és fizetendő adók megfizetéséért.

A Clonable szolgáltatásokkal kapcsolatos fizetések egy biztonságos, harmadik féltől származó weboldalon keresztül történnek. Ön azonban tudomásul veszi és elfogadja, hogy az internetes adatátvitel nem garantálható teljesen biztonságos vagy privát, és hogy az Ön által megadott információkat (beleértve a hitelkártyaadatokat is) harmadik fél elolvashatja és/vagy lehallgathatja. A Clonable nem vállal felelősséget az adatok lehallgatásáért és/vagy feltöréséért, illetve az Ön által a Clonable szolgáltatásainak igénybevétele céljából megadott információkhoz való egyéb jogosulatlan hozzáférésért.

A Clonable szolgáltatás használatára és az ahhoz való hozzáférésre vonatkozó licenc
A Clonable ezennel személyes, nem átruházható, nem kizárólagos licencet ("Licenc") biztosít Önnek, és Ön ezennel elfogadja, hogy a platformot a Clonable szolgáltatás eléréséhez használja.

A Platformban megjelenő vagy abban megtestesülő és/vagy ahhoz kapcsolódó valamennyi szellemi tulajdon (beleértve, korlátozás nélkül, szerzői jogokat, üzleti titkokat, védjegyeket, szabadalmakat stb.) (beleértve, korlátozás nélkül, a szoftverkódot, felhasználói kézikönyveket és minden egyéb dokumentációt) a Clonable kizárólagos tulajdonát képezi és képezi, és az is marad. A jelen Megállapodás és/vagy az Engedély megadása nem jelenti a Clonableszellemi tulajdonáról való lemondást semmilyen törvény alapján.

A licenc nem terjed ki a platform, a Clonable szolgáltatás vagy annak tartalma viszonteladására vagy kereskedelmi célú felhasználására; a platform, a Clonable szolgáltatás vagy annak tartalma bármilyen származékos felhasználására; valamint adatbányászat, robotok vagy hasonló adatgyűjtő és -kinyerő eszközök használatára. A platform, a Clonable szolgáltatás vagy annak bármely része nem reprodukálható, nem sokszorosítható, nem másolható, nem adható el, nem adható tovább, nem látogatható vagy más módon nem hasznosítható kereskedelmi célokra a Clonable kifejezett írásos hozzájárulása nélkül. Továbbá, nem másolhatja vagy utánozhatja a platform kialakításának vagy megjelenésének semmilyen részét vagy egészét. Ezeket a szellemi tulajdon védi.

AClonable időről időre új eszközöket és erőforrásokat adhat ki a platformon, vagy más szolgáltatásokat és/vagy funkciókat vezethet be a platformon. Minden új szolgáltatás és funkció a jelen Megállapodás, valamint az adott szolgáltatásokra vagy funkciókra vonatkozó további felhasználási feltételek hatálya alá tartozik.

Azt, hogy mi minősül a platformmal való visszaélésnek, a Clonable saját belátása szerint határozza meg. A Clonable fenntartja a jogot, hogy megszüntesse fiókját, ha a Clonable úgy ítéli meg, hogy Ön megszegte a Megállapodást.

A tartalom felhasználásának korlátozása
Ön tudomásul veszi, hogy a Platform tartalmazhat olyan információkat, szoftvereket, fényképeket, videókat, szövegeket, grafikákat, zenét, hangokat vagy egyéb anyagokat (együttesen "Tartalom"), amelyek szerzői jogokkal, szabadalmakkal, védjegyekkel, üzleti titkokkal vagy egyéb tulajdonjogokkal védettek, és hogy ezek a jogok érvényesek és védettek minden létező vagy a jövőben kifejlesztett formában, médiában és technológiában. A teljes tartalom együttesen a holland szerzői jogi törvények szerint kollektív műként védett, és az ilyen tartalom kiválasztása, koordinálása, elrendezése és javítása a mi tulajdonunkban van. A Tartalom módosítása vagy a Tartalom bármilyen más célra történő felhasználása, beleértve az ilyen Tartalom bármely más weboldalon vagy hálózati számítógépes környezetben történő felhasználását, szigorúan tilos. Hacsak másként nem engedélyezzük előzetesen írásban, Ön beleegyezik, hogy nem reprodukálja, nem terjeszti, nem adja el, nem módosítja, nem adja bérbe, nem adja bérbe, nem adja kölcsön, nem adaptálja, nem fordítja le, nem készít (részben vagy egészben) származékos műveket, nem dekompilálja, nem fejleszti vissza, nem szedi szét és nem csökkenti más módon részben vagy egészben a platformot vagy a Clonable szolgáltatást, beleértve a tartalmat is.

A Clonable név és logó a Clonable szellemi tulajdonát képezi. A platformon megjelenő minden más védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye. Partnereink további tulajdonjogokkal is rendelkezhetnek a Clonable szolgáltatáson és platformon keresztül elérhetővé tett tartalmakhoz. A tulajdonunkban lévő kereskedelmi nevek, védjegyek és szolgáltatási védjegyek, akár bejegyzettek, akár nem, nem használhatók olyan termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, amely nem a miénk, semmilyen módon, amely valószínűleg összetéveszthető. A Platformon semmi sem értelmezhető úgy, hogy a mi kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül, hallgatólagosan, kizárással vagy más módon engedélyt vagy jogot adna bármely kereskedelmi nevünk, védjegyünk vagy szolgáltatási védjegyünk használatára.

A termék minősége
A Clonable igyekszik a lehető legpontosabb lenni. A Clonable azonban nem garantálja, hogy az Ön weboldalán található termékleírások, szövegek és/vagy egyéb lefordított információk pontosak, teljesek, megbízhatóak, aktuálisak és/vagy hibamentesek. A fentiekben meghatározott minőségre vonatkozó kizárás ellenére a Clonable felhasználja, de nem köteles felhasználni az Ön weboldalának felhasználói viselkedését a Clonable szolgáltatási termék minőségének javítása érdekében. Ön elfogadja, hogy sem a Clonable, sem annak kapcsolt vállalkozásai és szolgáltatói nem vállalnak felelősséget a Clonable szolgáltatásokkal és az Ön weboldalán található lefordított információkkal kapcsolatos pontatlan, hiányos, megbízhatatlan vagy hibás működésért.

A platformon keresztül benyújtott anyagok
A " Clonable szolgáltatáson és platformon keresztül beküldött anyagok" fogalma alatt itt az Ön weboldalán található adatok, információk, szövegek, szoftverek, hangfájlok, képek, fényképek, grafikák, videók, üzenetek, fájlok, linkek vagy bármely más anyag ("Anyagok") összességét és összességét értjük, függetlenül attól, hogy azok szkripteltek, jelszóval védettek vagy más módon vannak védve. Az anyagok a Clonable szolgáltatás tárgyát képezik, amely magában foglalja az anyagok átadását egy harmadik félnek, hogy mi elvégezzük a Clonable szolgáltatást. Ön elfogadja, hogy amennyiben anyagokat tesz közzé a Platformon keresztül, automatikusan nem kizárólagos, világméretű, jogdíjmentes, örökös, visszavonhatatlan, örökös és visszavonhatatlan engedélyt ad a Clonable és jogutódainak és megbízottjainak az anyagok felhasználására, letöltésére és kinyomtatására, megjelenítésére, módosítására, közzétételére és adaptálására, részben vagy egészben, a Clonable szolgáltatás teljesítése érdekében. Ön kizárólagosan felelős az Ön által a Platformon keresztül küldött, közzétett vagy terjesztett minden anyagért, beleértve, de nem kizárólagosan az Ön által küldött e-mail üzenetek, információk, vélemények, felhasználói értékelések, fényképek vagy grafikák tartalmát, illetve a kapcsolódó anyagokat. Azzal, hogy anyagokat küld be a weboldalára, Ön kijelenti és garantálja, hogy az ilyen anyagokkal és az azokban szereplő képmásokkal kapcsolatos minden jog, jogcím és érdekeltség az Öné.

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy (a) fenntartjuk a jogot (de nem vagyunk kötelesek) az anyagok felülvizsgálatára, mielőtt engedélyeznénk azok közzétételét vagy más módon történő tárolását a Platformon keresztül a Clonable szolgáltatással kapcsolatban; és (b) saját belátásunk szerint a következők bármelyikét megtehetjük: (i) figyelemmel kísérhetjük az anyagok benyújtását; (ii) módosíthatjuk, eltávolíthatjuk vagy megtagadhatjuk bármely anyag közzétételét vagy közzétételének vagy tárolásának engedélyezését; és/vagy (iii) nyilvánosságra hozhatunk bármely anyagot vagy a Platformon keresztül történő kommunikációt, valamint az átvitelük körülményeit: (a) harmadik feleknek a Clonable szolgáltatás és a platform működtetése érdekében; (b) a vonatkozó törvényeknek való megfelelés; (c) kormányzati kérésekre való válaszadás; (d) bármely érvényes jogi eljárásnak való megfelelés; (e) a Clonable, a platform látogatóinak vagy a nyilvánosságnak a jogainak, magánéletének, biztonságának vagy tulajdonának védelme; (f) a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségek érvényesítése vagy az általunk elszenvedett károk korlátozása; és/vagy (g) érvényt szerezhet a Megállapodásnak; és/vagy (iv) megoszthatja az Anyagokat a megfelelő hatóságokkal és pénzügyi intézményekkel, ha a Clonable saját belátása szerint úgy ítéli meg, hogy: (a) Ön megpróbálja becsapni a Clonable oldalt; (b) Ön csalárd tevékenységet vagy más tiltott tranzakciót folytat; (c) Ön bűncselekményt követ el; vagy (d) az Anyagok gyűlöletkeltő jellegűek.

Semmilyen körülmények között sem mi, sem bármelyik alkalmazottunk, tisztségviselőnk, igazgatónk, részvényesünk, ügynökünk, képviselőnk vagy társvállalatunk nem vállal felelősséget az Ön által az Anyagokra támaszkodva okozott veszteségekért vagy károkért. Ezen túlmenően nem áll módunkban ellenőrizni a Clonable szolgáltatás és platform bármely részén keresztül önkéntesen nyilvánosságra hozott információk harmadik fél általi felhasználásából (beleértve a korlátozás nélküli újraközlést) vagy visszaélésszerű felhasználásából eredő károkat, és nem vagyunk felelősek azokért.

A jelen Megállapodás feltételeire is figyelemmel Ön nem tölthet fel, tárolhat, terjeszthet, továbbíthat, mutathat be, adhat elő, tehet hozzáférhetővé vagy más módon közölhet a nyilvánossággal olyan anyagokat, amelyekhez nem rendelkezik a szükséges jogokkal. Különösen a szerzői joggal védett anyagok bármilyen jogosulatlan felhasználása az Ön anyagaiban (beleértve a sokszorosítást, terjesztést, módosítást, adaptációt, nyilvános megjelenítést, nyilvános előadást, származékos művek készítését, hozzáférhetővé tételét vagy a Platformon keresztül történő más módon történő nyilvánosságra hozatalát) sértheti harmadik felek jogait, és szigorúan tilos. Bármilyen ilyen jogsértés a Megállapodás és a platformhoz való hozzáférésének megszüntetését eredményezheti, valamint polgári vagy büntetőjogi eljárást indíthat Ön ellen az érintett jogtulajdonos vagy annak nevében.

 

Harmadik fél webhelyeire mutató linkek

A Platform tartalmazhat más weboldalakra vagy erőforrásokra mutató linkeket, illetve harmadik fél tartalma tartalmazhat linkeket. Mivel nem rendelkezünk ellenőrzéssel az ilyen oldalak és erőforrások felett, Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy nem vagyunk felelősek az ilyen külső oldalak vagy erőforrások elérhetőségéért, és nem támogatjuk azokat, és nem vállalunk felelősséget az ilyen oldalakon vagy erőforrásokon keresztül elérhető vagy azokon található tartalmakért, hirdetésekért, termékekért, szolgáltatásokért vagy egyéb anyagokért (együttesen "Harmadik fél anyagai"). Ön tudomásul veszi, hogy harmadik féltől származó, sértő, illetlen vagy kifogásolható anyagoknak lehet kitéve. Ön továbbá tudomásul veszi és elfogadja, hogy nem vagyunk felelősek vagy felelősséggel tartozunk, sem közvetlenül, sem közvetve, semmilyen kárért vagy veszteségért, amelyet közvetlenül vagy közvetve az ilyen webhelyeken vagy forrásokon elérhető vagy azokon keresztül elérhető harmadik féltől származó anyagok használata vagy az azokra való támaszkodás okoz.

 

Elérhetőség

AClonable vállalja, hogy ésszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a Clonable szolgáltatásokat és a platformhoz való hozzáférést a hét minden napján, a nap 24 órájában biztosítsa. Előfordulhat azonban, hogy a platformhoz való hozzáférés megszakad karbantartás, frissítés és javítás miatt, amelyet Ön tudomásul vesz, hogy az a Clonable által végzett szükséges funkció, vagy a távközlési kapcsolatok és berendezések meghibásodása miatt, amely a Clonable ellenőrzési körén kívül esik, a Clonable nem vállal felelősséget vagy felelősséget az ebből eredő esetleges bevételkiesésért.

 

AClonable jogosult a platformot vagy annak bármely részét átmenetileg vagy véglegesen módosítani vagy megszüntetni, az Ön értesítésével vagy anélkül.

 

A felhasználóknak nyújtott garancia, kártérítési kötelezettség és lemondás

Ön kijelenti és garantálja, hogy: (a) Ön rendelkezik a szellemi tulajdonjoggal, vagy megszerezte az összes szükséges licenc(ek)et és engedély(eke)t az Anyagnak a platformmal kapcsolatos használatának megfelelően vagy a Megállapodás által egyébként megengedett módon történő felhasználásához; (b) rendelkezik a Megállapodásban meghatározott licenc megadásához szükséges jogokkal. (c) Ön megkapta az anyagában ábrázolt valamennyi személytől az engedélyt az anyagának a Megállapodásban meghatározott módon történő felhasználására, beleértve az anyag terjesztését, nyilvános bemutatását, nyilvános előadását és sokszorosítását; és (d) az Ön anyaga nem sérti vagy sérti bármely személy, vállalat vagy szervezet, vagy más harmadik fél szellemi tulajdonjogát vagy egyéb tulajdonjogát, beleértve a nyilvánossághoz vagy a magánélethez való jogot.

 

Ön vállalja, hogy kártalanítja és mentesíti a Clonable -t és annak részvényeseit, leányvállalatait, kapcsolt vállalkozásait, tisztviselőit, ügynökeit, alkalmazottait, társmárkázóit vagy más partnereit és licencadóit minden olyan követelés vagy igény alól, beleértve az ésszerű ügyvédi költségeket is, amely az Ön anyagából ered, vagy abból ered, a platform használata, a platformmal való kapcsolata, bármely olyan állítás, miszerint az Ön anyaga kárt okozott valaki másnak, az Ön és bárki más között, aki a platformon keresztül hirdet vagy reklámoz, a szerződés feltételeinek megszegése, vagy bármely jog megsértése, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is.

 

A garanciák elutasítása

Ön kifejezetten megérti és elfogadja, hogy a vonatkozó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben:

 

A platformot és a tartalmat a Clonable "úgy, ahogy van", bármilyen kifejezett, hallgatólagos, törvényes vagy egyéb garancia nélkül nyújtja, beleértve a jogcímre, a jogsértésmentességre, az eladhatóságra vagy a meghatározott célra való alkalmasságra vonatkozó hallgatólagos garanciákat is. Az alábbiak korlátozása nélkül, a Clonable és licencadói nem garantálják, hogy (a) a platform és a tartalom megfelel az Ön igényeinek, vagy folyamatosan elérhető, megszakítás nélküli, időtálló, biztonságos vagy hibamentes lesz; (b) a platform és a tartalom használata során kapott eredmények hatékonyak, pontosak vagy megbízhatóak lesznek; (c) a platform és a tartalom minősége megfelel az Ön elvárásainak; vagy hogy (d) a platformban vagy a tartalomban lévő hibák vagy hiányosságok kijavításra kerülnek. A Clonable weboldalon, illetve a Platform és a Tartalom használatával vagy a Platform és a Tartalom használatával Ön által szerzett semmilyen szóbeli vagy írásbeli tanácsadás vagy információ nem keletkeztet semmilyen, a Feltételekben kifejezetten nem meghatározott garanciát.

 

AClonable kifejezetten kizár minden felelősséget a platform használatából vagy a felhasználó általi részvételéből eredő, a platformból és annak tartalmából eredő cselekményekkel kapcsolatban. A Clonable szolgáltatás eredményeként letöltött, elérhetővé tett vagy a platform használata révén más módon megszerzett bármilyen tartalomhoz a felhasználó saját belátása és kockázata szerint fér hozzá, és kizárólag Ön felelős a számítógépes rendszerében a letöltésből eredő károkért vagy adatvesztésért. A Clonable nem vállal felelősséget a platformról a felhasználó számítógépére letöltött számítógépes vírusokért vagy hasonló kódokért.

 

AClonable nem vállal felelősséget a harmadik felek által biztosított és a linkelt oldalakon keresztül elérhető platformokért vagy anyagokért. A Clonable nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felekért, azok tartalmáért vagy platformjáért. Az ilyen harmadik felekkel való bármilyen kapcsolatfelvétel a felhasználó saját felelősségére történik.

 

A menedzserek, házigazdák, résztvevők, moderátorok és egyéb harmadik felek nem a Clonable hivatalos szóvivői, és nézeteik nem feltétlenül tükrözik a Clonable véleményét. Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben a Clonable nem vállal felelősséget a szellemi tulajdonjogokból, becsületsértésből, magánélet védelméből, nyilvánosságból, obszcenitásból vagy más törvényekből eredő anyagokkal kapcsolatban. A Clonable kizár minden felelősséget bármely anyag felhasználásával, visszaélésével, elvesztésével, megváltoztatásával vagy elérhetetlenségével kapcsolatban.

 

AClonable nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért, amely abból ered, hogy valaki más az Ön tudtával vagy tudta nélkül használja az Ön jelszavát, fiókját vagy fiókinformációit a platformmal kapcsolatban.

 

A felelősség korlátozása

A Clonable, részvényesei, tisztviselői, igazgatói, alkalmazottai, partnerei, licencadói vagy beszállítói semmilyen körülmények között nem felelnek Önnek vagy bárki másnak bármilyen különleges, véletlenszerű, közvetett, közvetett, következményes vagy büntető jellegű kárért, beleértve a használat, az adatok vagy a nyereség elvesztéséből eredő károkat, függetlenül attól, hogy előre látható volt-e vagy sem, vagy ha a Clonable -t tájékoztatták az ilyen károk lehetőségéről, vagy bármilyen felelősségi elméleten alapul, beleértve a szerződés vagy garancia megszegését, a gondatlanságot vagy más szabálysértést, vagy bármilyen más, a Platform vagy a Tartalom használatából vagy az ahhoz való hozzáférésből eredő vagy azzal kapcsolatos igényt. A feltételek egyetlen rendelkezése sem korlátozza vagy zárja ki a Clonablefelelősségét a Clonable vagy alkalmazottai súlyos gondatlanságáért vagy szándékos mulasztásáért, illetve halálért vagy személyi sérülésért.

 

AClonableés részvényesei, kapcsolt vállalkozásai, licencadói és beszállítói összesített felelőssége a jelen szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban a Clonable és Ön között létrejött megállapodásban meghatározott havi díjra korlátozódik. Ez a korlátozás akkor is érvényes, ha a Clonable -t tájékoztatták az ilyen károk lehetőségéről, és a korlátozott jogorvoslat alapvető céljának elmaradása ellenére.

 

A védett információk iránti elkötelezettség

 

Ön tudomásul veszi, hogy a Clonable kizárólagos joggal, jogcímmel és érdekeltséggel rendelkezik a Platformhoz és a Clonable Szolgáltatásokhoz kapcsolódó szellemi tulajdonjogok tekintetében. "Szellemi tulajdon": szerzői jog, erkölcsi jogok, védjegy, szabadalom, üzleti titok, tisztességtelen verseny, valamint minden egyéb szellemi és tulajdonjog, beleértve, de nem kizárólagosan a Clonable Szolgáltatásokból és a Platformból eredő jogokat.

 

Ön tudomásul veszi, hogy nem rendelkezik semmilyen joggal, jogcímmel vagy érdekeltséggel a Platform szellemi tulajdonában, beleértve a többcélú fordítási szolgáltatásból származó tartalmat, amely lehetővé teszi, hogy helyi webhelyét többnyelvű weboldallá alakítsa át, kivéve az ilyen szellemi tulajdonnak a Platformon történő, a jelen Megállapodásban kifejezetten meghatározott módon történő használatának jogát. Ön mindent megtesz a Clonable jelen 16. bekezdésben meghatározott jogainak védelme érdekében, és a Clonable kérésére minden szükséges intézkedést megtesz a Clonabletulajdonjogának védelme érdekében, beleértve, de nem kizárólagosan az összes dokumentum végrehajtását.

 

A Clonable szolgáltatás megszüntetése és módosítása

Ön elfogadja, hogy saját belátásunk szerint megszüntethetjük jelszavát, fiókját (vagy annak bármely részét), illetve a Clonable szolgáltatás és a Platform használatát, valamint eltávolíthatunk és megsemmisíthetünk minden, a Platformon található anyagot, bármilyen okból, beleértve, de nem kizárólagosan, ha úgy véljük, hogy Ön megsértette a Megállapodás betűjét vagy szellemét, vagy nem megfelelően járt el. Megbízható információk kézhezvételekor is megszüntetjük a fiókját, ha bármilyen törvény megsértéséről megbízható információt kapunk, és együttműködünk a bűnüldöző hatóságokkal az ilyen ügyekben. Saját belátásunk szerint és bármikor megszüntethetjük a Clonable szolgáltatás vagy annak bármely részének nyújtását, előzetes értesítéssel vagy anélkül. Ön elfogadja, hogy a Platformhoz való hozzáférésének a Szerződés bármely rendelkezése szerinti megszüntetése előzetes értesítés nélkül is megtörténhet, és tudomásul veszi és elfogadja, hogy azonnal deaktiválhatjuk vagy törölhetjük fiókját és a fiókjában lévő összes kapcsolódó információt és fájlt, és/vagy megakadályozhatjuk az ilyen fájlokhoz vagy a Clonable szolgáltatáshoz való további hozzáférést. Ön elfogadja továbbá, hogy nem vagyunk felelősek Önnel vagy harmadik féllel szemben a Platformhoz való hozzáférésének megszüntetéséért.

 

Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor és időről időre, ideiglenesen vagy véglegesen, részben vagy egészben: (a) a Clonable szolgáltatás módosítása vagy megszüntetése, beleértve, korlátozás nélkül, (i) a Clonable szolgáltatások elérhetőségének időtartamát, (ii) a Clonable szolgáltatás engedélyezett használatának korlátozását, és (iii) a Felhasználó Clonable szolgáltatás használatára vonatkozó jogának korlátozását vagy megszüntetését, értesítéssel vagy anélkül; (b) a Clonable szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban díjakat számít fel; (c) módosíthatja és/vagy elengedheti a Clonable szolgáltatással kapcsolatban felszámított díjakat; és/vagy (d) lehetőségeket kínálhat a Clonable szolgáltatás egyes vagy valamennyi felhasználójának. Ön elfogadja, hogy sem mi, sem bármelyik társvállalatunk nem vállal felelősséget Önnel vagy bármely harmadik féllel szemben a Clonable szolgáltatás, illetve a platformon keresztül kínált bármely szolgáltatás, tartalom vagy funkció teljes vagy részleges módosításáért, felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért.

 

Visszavonhatjuk az Ön regisztrációs jogosultságát és/vagy bármilyen más megfelelő intézkedést hozhatunk ezen irányelvek betartatására, ha a jogsértésekről tudomást szerzünk. Továbbá saját belátásunk szerint bármilyen okból megszüntethetjük az Ön fiókját vagy a Clonable szolgáltatás és platform bármely funkciójában való részvételét.

 

AClonablevisszatérítési és lemondási szabályzata a Clonable szolgáltatási feltételeinek részét képezi, és azokba beépül (Kattintson ide a visszatérítési és lemondási szabályzatért). A Clonable oldalon történő regisztráció és a Clonable szolgáltatások igénybevételének feltételeként Ön kifejezetten elismeri, hogy elolvasta és megértette a visszatérítési és lemondási szabályzatot, és elfogadja annak feltételeit. Ha Ön bármikor nem ért egyet a visszatérítési és lemondási szabályzattal vagy annak bármely részével, az Ön egyetlen jogorvoslati lehetősége a Clonable szolgáltatások használatának megszüntetése és fiókjának megszüntetése. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a felmondás időpontja előtt történt tranzakciókra teljes mértékben a visszatérítési és lemondási szabályzat feltételei vonatkoznak.

 

Felhasználói magatartás

Ön vállalja, hogy a Clonable által biztosított felületen kívül semmilyen más módon nem fér hozzá a Platformhoz, illetve nem kísérli meg azt elérni, illetve nem kerüli meg a Clonable által a Platform bizonyos felhasználási módjainak megakadályozása érdekében bevezetett hozzáférési vagy használati korlátozásokat.

 

Ön vállalja, hogy nem használja a platformot, illetve nem bátorít vagy engedi, hogy mások használják azt:

 

 • Megosztani jogellenes, káros, fenyegető, gyalázkodó, illegális, rágalmazó, becsületsértő, becsületsértő, vulgáris, obszcén, gyermekpornográf, trágár, trágár, másokat a magánéletben sértő, gyűlöletkeltő, faji, etnikai vagy más módon kifogásolható anyagokat;
 • Más személy becserkészése, megfélemlítése és/vagy zaklatása;
 • Mások felbujtása erőszak elkövetésére;
 • Kiskorúaknak bármilyen módon kárt okozni;
 • Megosztani olyan anyagokat, amelyek megosztására Önt a törvény vagy szerződéses vagy bizalmi viszony nem jogosítja fel;
 • Olyan anyagok megosztása, amelyek sértik bármely fél szellemi tulajdonjogát vagy egyéb tulajdonjogát;
 • hamisan megszemélyesíteni bármely személyt vagy szervezetet, vagy hamisan állítani vagy más módon félrevezetni egy személyhez vagy szervezethez való tartozását;
 • A platform vagy az anyagok olyan módon történő használata, amely a felhasználót abban a tévhitben ringatja, hogy közvetlen kapcsolatban áll a Clonable címmel;
 • Olyan anyagok megosztása, amelyek szoftvervírusokat vagy más számítógépes kódokat, fájlokat vagy programokat tartalmaznak, amelyek célja a számítógépes szoftverek, hardverek vagy távközlési berendezések működésének megszakítása, megsemmisítése vagy korlátozása;
 • A platformhoz való hozzáférés vagy annak olyan módon történő használata, amely károsíthatja, letilthatja, túlterhelheti vagy károsíthatja a Clonable bármely szerverét vagy a Clonable szerverhez kapcsolódó hálózatokat;
 • szándékosan vagy akaratlanul megzavarja vagy megszakítja a platformot, vagy megsérti a platformhoz való hozzáférésre vagy annak használatára vonatkozó törvényeket, megsérti a platformhoz kapcsolódó hálózatok követelményeit, eljárásait, irányelveit vagy szabályzatait, vagy részt vesz a Megállapodás által tiltott tevékenységekben;
 • Megzavarja a platform, a platformhoz kapcsolódó vagy azon keresztül elérhető anyagok, fiókok, jelszavak, szerverek vagy hálózatok biztonságát, vagy más módon kárt okoz a platformban, illetve a kapcsolódó vagy linkelt oldalakon keresztül elérhető anyagokban, fiókokban, jelszavakban, szerverekben vagy hálózatokban;
 • megzavarni, gátolni vagy megakadályozni más felhasználókat a Platform vagy az Anyagok, illetve bármely más kapcsolódó vagy linkelt oldal, platform vagy tartalom használatában vagy élvezetében;
 • Hozzáférni vagy megkísérelni hozzáférni olyan Anyaghoz, amelyhez nem jogosult hozzáférni, vagy olyan módon, amelyet nem szándékosan tettek elérhetővé a Platformon keresztül;
 • Az Anyagok bármely részének, a Platform vagy az Anyagok használatának, illetve a Platformhoz vagy az Anyagokhoz való hozzáférésnek a reprodukálása, eladása, viszonteladása vagy kereskedelmi célú hasznosítása;
 • A platform előfizetéses vagy egyéb módon történő, a Clonable engedélye nélküli tárhelyszolgáltatása, beleértve a kapcsolódó alkalmazást is, annak érdekében, hogy harmadik fél számára lehetővé tegye a platform használatát bármilyen Anyag létrehozására, továbbítására vagy védelmére;
 • csalás, rágalmazás vagy más módon mások törvényes jogainak (például a magánélethez és a nyilvánossághoz való jog) megsértése; vagy
 • Más olyan magatartást tanúsít, amely a Clonable belátása szerint nem megfelelő, törvénytelen vagy kifogásolható.

 

Továbbá, a Clonable szolgáltatás használatának feltételeként Ön vállalja, hogy betartja az összes vonatkozó törvényt, szabályt és rendeletet.

 

Annak érdekében, hogy termékeink és szolgáltatásaink minőségét meg tudjuk védeni, Ön ezennel felhatalmazza alkalmazottainkat és képviselőinket, hogy saját belátásunk szerint bármilyen okból hozzáférjenek fiókjához és adataihoz. Fenntartjuk továbbá a jogot, de nem vállalunk felelősséget arra, hogy a Clonable szolgáltatás és platform használata során tanúsított magatartását figyelemmel kísérjük vagy felülvizsgáljuk. A Clonable szolgáltatás és a platform használata a vonatkozó helyi, állami, nemzeti és nemzetközi törvények és előírások hatálya alá tartozik. Ön tudomásul veszi továbbá, hogy Ön felelős a platformhoz való hozzáféréshez szükséges összes hozzáférési vonal, telefon- és számítógépes berendezés (beleértve a modemet is) vagy egyéb eszköz beszerzéséért vagy biztosításáért, valamint az ezekhez kapcsolódó díjak megfizetéséért.

 

Joghatósági kérdések

A platformot a Clonable Hollandiából irányítja és működteti, és nem célja, hogy a Clonable a Hollandián kívüli bármely más terület törvényei vagy joghatósága alá tartozzon. A Clonable nem képviseli és nem garantálja, hogy a Clonable szolgáltatás és platform vagy annak bármely része alkalmas vagy elérhető bármely adott joghatóságban történő használatra. Azok, akik úgy döntenek, hogy hozzáférnek a platformhoz, ezt saját kezdeményezésükre és saját felelősségükre teszik, és felelősek a helyi törvények, szabályok és előírások betartásáért. Bármikor és saját belátásunk szerint korlátozhatjuk a platform elérhetőségét, részben vagy egészben, bármely általunk választott személyre, földrajzi területre vagy joghatóságra.

 

Értesítések

AClonable értesítheti Önt e-mailben, a platformon történő közzététel útján vagy más ésszerű módon. Ön köteles a Clonable e-mailben vagy a Clonable által kifejezetten előírt más módon írásban értesíteni. A Clonable a Clonable szolgáltatáson keresztül hirdetményeket vagy üzeneteket küldhet, terjeszthet vagy jeleníthet meg, hogy tájékoztassa Önt a Megállapodás, a Clonable szolgáltatás és a platform, az Adatvédelmi irányelvek vagy egyéb érdekes kérdések változásairól. Az információk ilyen jellegű sugárzása, terjesztése vagy megjelenítése az Ön értesítésének minősül.

 

Alkalmazandó jog és egyéb általános feltételek

A Megállapodás nem hoz létre, és nem értelmezhető úgy, hogy az Ön és a Clonable között partnerség, közös vállalkozás, munkáltató-munkavállaló, ügynökség vagy franchise-adó-franchise-adó kapcsolat jön létre. A Megállapodásra a holland jog irányadó, és a holland jognak megfelelően kell értelmezni, a kollíziós jog elveinek alkalmazása nélkül. Ön elfogadja, hogy a Megállapodásból eredő vagy azzal kapcsolatos bármilyen jogi vagy méltányossági keresetet kizárólag a s'Hertogenbosch város bíróságai előtt lehet megindítani, és Ön ezennel beleegyezik és aláveti magát az ilyen keresetek elbírálására az ilyen bíróságok személyes joghatóságának, és lemond a joghatósággal, a helyszínnel vagy az ilyen bíróságok számára alkalmatlan fórummal kapcsolatos kifogásokról. Ön elfogadja, hogy a Clonable szolgáltatás és a Platform vagy a Szerződés használatából eredő bármely követelést vagy keresetindítási okot a követelés vagy keresetindítási ok felmerülésétől számított egy (1) éven belül kell benyújtania, különben az örökre elévül, az elévülési idő vagy más ellentétes törvények ellenére. Ezen időszakon belül a Clonable elmulasztása a megállapodás bármely rendelkezésének vagy kapcsolódó jogának érvényesítésében vagy gyakorlásában nem jelenti az adott jogról vagy rendelkezésről való lemondást. Ha a Megállapodás bármely rendelkezése jogellenes, érvénytelen vagy bármely okból végrehajthatatlan, az adott rendelkezés a jelen feltételektől elválaszthatónak tekintendő, és nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét és végrehajthatóságát. A Clonable bármikor, részben vagy egészben átruházhatja a Megállapodást az Ön értesítésével vagy anélkül. A Clonable kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül Ön nem ruházhatja át, nem ruházhatja át és nem adhat allicencet a Megállapodásra, illetve a Megállapodásból eredő jogaira vagy kötelezettségeire. A felek egyike sem mondhat le a jelen szerződésben foglaltak bármelyikének megszegéséről vagy nem teljesítéséről, ez nem minősül lemondásnak bármely korábbi vagy későbbi megszegésről vagy nem teljesítésről. A jelen Megállapodásban szereplő címsorok, feliratok vagy bekezdéscímek csak az olvasó kényelmét szolgálják, és semmilyen módon nem határozzák meg vagy magyarázzák a jelen Megállapodás bármely bekezdését vagy rendelkezését. Ez a teljes megállapodás az Ön és a Clonable között a jelen szerződés tárgyát képezi, és Ön nem módosíthatja azt. A megállapodás a Clonablejogutódai, megbízottjai és licencjogosultjai javára válik hatályossá. Korlátozás nélkül, Ön elfogadja, hogy a Megállapodás nyomtatott változata és bármely elektronikus formában adott értesítés ugyanolyan mértékben és feltételek mellett elfogadható a Megállapodáson alapuló vagy azzal kapcsolatos bírósági vagy közigazgatási eljárásokban, mint más, eredetileg nyomtatott formában keletkezett és vezetett üzleti dokumentumok és nyilvántartások.

 

Szerzői jog és szerzői jogi közlemények

Tiszteletben tartjuk mások szellemi tulajdonát, és arra kérjük felhasználóinkat, hogy ugyanezt tegyék. Megfelelő körülmények között és saját belátásunk szerint megszüntethetjük azon felhasználók fiókját, akik megsértik mások szellemi tulajdonjogait. Ha úgy véli, hogy az Ön munkáját olyan módon másolták le, amely szerzői jog megsértésének minősül, kérjük, adja meg a szerzői jogi ügynökünknek a következő információkat:

 • a szerzői jog jogosultja nevében eljárni jogosult személy elektronikus vagy fizikai aláírása;
 • a szerzői joggal védett mű leírása, amelyet állítása szerint megsértettek
 • Annak leírása, hogy az Ön szerint megsértett anyag hol található a platformon;
 • az Ön címe, telefonszáma és e-mail címe;
 • az Ön nyilatkozata arról, hogy jóhiszeműen úgy véli, hogy a vitatott felhasználást a szerzői jog tulajdonosa, az Ön megbízottja vagy a törvény nem engedélyezi; és
 • az Ön által tett, hamis tanúzás terhe mellett tett nyilatkozat, amely szerint a fenti információk a bejelentésben szereplő adatok pontosak, és hogy Ön a szerzői jog tulajdonosa vagy a szerzői jog tulajdonosa nevében eljárni jogosult.

 

A megállapodás módosításai

AClonable fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint módosítsa a Megállapodást, és minden módosítás a közzétételkor azonnal hatályba lép. Az ilyen változtatásokat a Megállapodás módosított tervezetének a platformon történő közzétételével fogjuk bejelenteni. Az oldal alján található "Utolsó felülvizsgálat" menüpontban megnézheti, hogy a Megállapodás mikor került utoljára felülvizsgálatra. A platform használatának folytatásával az ilyen módosítások után úgy tekintjük, hogy Ön elfogadta ezeket a módosításokat. Ha nem ért egyet a Megállapodás feltételeivel vagy annak bármely módosításával, kérjük, ne használja tovább ezt a platformot.

Utolsó felülvizsgálat időpontja: 2021. július 20.